Σχολεία

Σχολεία

Αντικείμενο θεματικές ενότητες Δικτύου

Το δίκτυο «Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά», θα ασχοληθεί με τη δομή και τη λειτουργία της κοινωνίας της μέλισσας, τη φυσιολογία του εντόμου αυτού, την περιβαλλοντική προσφορά του στο φυσικό περιβάλλον αλλά και την κοινωνική προσφορά του. Επίσης με τη μελισσοκομία, ως μια διαχρονική απασχόληση, κύρια ή δευτερεύουσα. Θα μελετήσει τα μελισσοκομικά προϊόντα, από την παραγωγή τους και την επεξεργασία τους μέχρι την προώθησή τους στην αγορά και την κατανάλωσή τους. Ένα άλλο ζήτημα που θα απασχολήσει τις μαθητικές ομάδες που θα συμμετέχουν στο Δίκτυο θα είναι η χρήση αγροχημικών σκευασμάτων και οι επιπτώσεις αυτών στη μέλισσα, η χορήγηση αντιβιοτικών φαρμάκων στα σμήνη, αλλά και η επίδραση των γενετικώς τροποποιημένων φυτών στο περιβάλλον της μέλισσας, Τέλος θα ερευνήσουν τη σχέση της μέλισσας και των προϊόντων της με την παράδοση, τη μυθολογία, τη θρησκεία, την τέχνη, την επιστήμη.

Συγκεκριμένα το θέμα μπορεί να μελετηθεί στους εξής οικονομικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς τομείς: Φυτική παραγωγή (μέλι)- Ιστορικά στοιχεία, πρώτοι παραγωγοί, εξάπλωση μελισσοκομίας, θρησκευτικοί συμβολισμοί, μυθολογία (δωδεκάθεο). Γεωργία, οικονομία, εμπόριο (μεμονωμένοι μελισσοκόμοι, τοπικοί συνεταιρισμοί παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες).  Αγροτικές κοινωνίες (πληθυσμός, κοινωνική οργάνωση, συνήθειες, διαχρονικές αλλαγές στη μελισσοκομία-πολιτισμικά, οικονομικά, θρησκευτικά, κοινωνικά χαρακτηριστικά). Μορφές γεωργίας (Χημική, Βιολογική, Ολοκληρωμένη, Φυσική καλλιέργεια, Γενετικά Τροποποιημένη)- Επιρροές στη μελισσοκομία. Ανάπτυξη Φαρμακευτικής Βιομηχανίας (Μέλι και ιατρική επιστήμη. Συμπτωματολογία και θεραπευτικές χρήσεις). Εξέλιξη Βιομηχανίας Καλλυντικών Προϊόντων-Κοσμετολογία (χρήση νέων φυσικών/φυτικών συστατικών). Στροφή καταναλωτή προς φυτικά προϊόντα.Αρχαία Ελληνική Διατροφή (Σημασία του ενεργειακού φορτίου του μελιού-«μέλανας ζωμός» -μέλι, τροφή θεών και πολεμιστών). Η Μεσογειακή Διατροφή ως υγιεινή διατροφή του 21ου αιώνα-Συγκρίσεις με άλλες διατροφικές συνήθειες-Διαπιστώσεις. Μέλι και ζαχαροπλαστική.Διατροφή και τουρισμός- γαστρονομία και αγροτουρισμός. Ο ρόλος της μελισσοκομίας και των προϊόντων της στην ανάπτυξη εναλλακτικού τουρισμού. Συγκρίσεις Μεσογείου με Βόρεια-Δυτική Ευρώπη. Το μέλι και τα υποπροϊόντα του στην Ορθοδοξία- Η μελισσοκομία στην μοναστική ζωή. Βιολογική διατροφή (επιστροφή του σύγχρονου ανθρώπου στη διατροφή με γνώμονα τη μακροζωία και την προληπτική ιατρική) – Βιολογική γεωργία (βιώσιμη ανάπτυξη). Marketing και Διαφήμιση- Μέλι και φυτικά προϊόντα (τρόποι προώθησης- προβεβλημένα πρότυπα). Διαπολιτισμικότητα του μελιού- Ινδοί, Έλληνες, Αιγύπτιοι. Σχηματικά θα μπορούσαμε να απεικονίσουμε ως εξής τους τομείς που εμπλέκονται με το θέμα μας.

 

Ως εκ τούτου προτείνονται οι εξής θεματικές ενότητες:

  1. Μέλισσα και περιβάλλον
  2. Μέλισσα και οικονομία
  3. Μέλισσα και θρησκεία –ιστορία – μυθολογία
  4. Μέλισσα και πολιτισμός
  5. Μέλισσα και υγεία
  6. Μελισσοκομική τέχνη

Η πρώτη θεματική ενότητα «Μέλισσα και περιβάλλον» είναι υποχρεωτική λόγω της άμεσης σχέσης της με το περιβάλλον. Από τις προαιρετικές μπορεί η περιβαλλοντική ομάδα να επιλέξει όσες θεωρεί ότι μπορεί να μελετήσει. Έχει επίσης τη δυνατότητα να αλλάξει θεματική ενότητα κάθε σχολικό έτος αφού ολοκληρώσει την προηγούμενη