Σεμινάρια Δικτύου

Κεντρική σελίδα » Σεμινάρια Δικτύου

Σεμινάρια δικτύου

Θέμα Σεμιναρίου: "Μέλι-σσα, Φύση, Άνθρωπος"

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19-21 Απριλίου 2013

Συμμετέχοντες: Εισηγητές                       16

                         Εκπ/κοί Α/θμιας Εκπ/σης 20

                         Εκπ/κοί Β/θμιας Εκπ/σης 15

                         Εκπ/κοί ΚΠΕ                      8

                         Τοπική κοινωνία              20

                         Σύνολο                           79

 

Σεμινάριο Δικτύου «Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά»

Ημερομηνία:11, 12 και 13 Μαΐου 2012

Το ΚΠΕ Αρναίας διοργανώνει σεμινάριο για το δίκτυο "Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά" για τις 11, 12 και 13 Μαΐου 2012. Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί σχολείων που συμμετέχουν στο Δίκτυο, εκπαιδευτικοί των συνεργαζόμενων ΚΠΕ αλλά και φορείς που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με την οργάνωση, το συντονισμό και τη λειτουργία του Δικτύου.

Σεμινάριο θεματικό «Μέλισσας έργα ανθρώπων αγαθά»

Ημερομηνία:11-13 Δεκεμβρίου 2009

<dt>Συμμετέχοντες:</dt>

Α\θμια 6 εκπαιδευτικοί

Β\θμια32 εκπαιδευτικοί

Σεμινάριο Οργάνωσης και Συντονισμού  Εθνικού Θεματικού Δικτύου  «Μέλισσας έργα ανθρώπων αγαθά»

Ημερομηνία:5-6 Νοεμβρίου 2009

<dt>Συμμετέχοντες:</dt>

Α\θμια 3 εκπαιδευτικοί

Β\θμια 14 εκπαιδευτικοί

Μέλισσας έργα ανθρώπων αγαθά

Ημερομηνία:11-13 Απριλίου 2008

<dt>Συμμετέχοντες:</dt>

Α\θμια 18 εκπαιδευτικοί

Β\θμια 22 εκπαιδευτικοί