Άρθρο

< "ΤΡΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ"
15.07.2014 13:32 Ηλικία 10 yrs
Κατηγορία: Νέα

"Οι τρεις μέλισσες"

Εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά παιχνίδια "Οι τρεις μέλισσες"


Η περιβαλλοντική δράση του δικτύου "Οι τρεις μέλισσες" για τη σχολική χρονιά 2013-2014 ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 16 σχολείων. Ακολουθούν τα παιχνίδια των σχολείων με περιγραφή του παιχνιδιού και κατάσταση ονομάτων των μαθητών και εκπαιδευτικών που τα δημιούργησαν.

Κάποια από τα σχολεία που συμμετείχαν στη δράση, παρουσίασαν το έργο τους με πόστερ στο σεμινάριο του Δικτύου στις 4-6 Απριλίου 2014.  Ακολουθούν επίσης φωτογραφίες από την έκθεση των πόστερ.

Η έκδοση των παιχνιδιών σε έντυπο θα γίνει (αν είναι εφικτό) το επόμενο σχολικό έτος.