Άρθρο

< Διαγωνισμός αφίσας - Αποτέλεσμα διαγωνισμού
14.07.2014 13:25 Ηλικία 10 yrs
Κατηγορία: Νέα

"ΤΡΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ"

"Οι τρεις μέλισσες" - Δημιουργία εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού παιχνιδιού


Το ΚΠΕ Αρναίας στα πλαίσια της οργάνωσης δράσεων για το Ε.Θ.Δ. «Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά» διοργανώνει, για τη φετινή σχολική χρονιά, μια εκπαιδευτική δράση που αφορά τη δημιουργία εκπαιδευτικού περιβαλλοντικού παιχνιδιού και έχει τον τίτλο «Οι τρεις μέλισσες» Στη δράση αυτή θα συμμετέχουν σχολεία του Δικτύου.  

                         Το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό παιχνίδι που θα παράξει κάθε σχολείο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και όχι αντιγραφή κάποιου άλλου παιχνιδιού. Θα έχει ως αντικείμενό του κάποιο στοιχείο σχετικό με το θέμα του Δικτύου. Μπορεί να είναι βιωματικό, διαδραστικό ή επιτραπέζιο. Οποιαδήποτε κατασκευή, που ενδεχομένως θα χρειαστεί, θα πρέπει επίσης να είναι κατασκευασμένη από την περιβαλλοντική ομάδα. Στην περιγραφή του παιχνιδιού θα αναγράφονται ο τίτλος του, οι στόχοι του, ο αριθμός των ατόμων που κάθε φορά μπορεί να συμμετέχει στο παιχνίδι και τα ονόματα των εκπαιδευτικών και μαθητών που το δημιούργησαν. Στην περιγραφή μπορούν να περιλαμβάνονται σκίτσα επεξήγησης. Είναι απαραίτητες 3-5 φωτογραφίες από την υλοποίησή του (εάν δεν επιθυμείτε να φαίνονται τα πρόσωπα των μαθητών, θα πρέπει οι φωτογραφίες να σταλούν επεξεργασμένες).

                         Το ΚΠΕ Αρναίας θα συλλέξει τα παραγόμενα παιχνίδια και θα τα αξιοποιήσει για την παραγωγή ενός εντύπου. Το έντυπο θα αποσταλεί σε όλα τα σχολεία που θα συμμετέχουν. Τα παιχνίδια επίσης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δικτύου ώστε να λειτουργήσουν ως παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό.

Στη δράση "Οι τρεις μέλισσες" δήλωσαν συμμετοχή 26 σχολεία. Η παράδοση του παιχνιδιού έχει οριστεί για τις 5 Μαρτίου 2014.